JAHISARVE VÕISTUPUHUMISE JUHEND JAHIMEESTE VABARIIKLIKUL KOKKUTULEKUL.


Rapla maakond, Karitsa. 24 – 26 juuli 2009.

OSAVÕTJAD: iga võistkond võib esitada võistupuhumisele ühe hea või väga hea jahisarve puhuja.Isikliku jahisarve omamine on vajalik, sest teadaolevalt piipu,pilli,hoost,jahipüssi ja naist ükski tõsine mees teisele ei laena.

PUHUMINE: vajalik on tunda jahil kasutatavaid signaale,vt. “Jahisarve puhumise õpetus”.Raamat müügil EJS-s.

Võistlejad loositakse eelvoorudesse. Eelvoorus tuleb esitada üks hindamiskomisjoni poolt valitud ja kaks omal soovil valitud signaali. Igast eelvoorust pääseb lõppvõistlusele 2 paremat. Lõppvõistlusel tuleb igal sarvepuhujal esitada kaks komisjoni poolt ja üks omal soovil valitud signaali.Võistlejad võivad kasutada noote.
Komisjoni valik tehakse teatavaks vahetult enne esineja etteastet.

NB! “Dopingu” kasutamine enne võistupuhumist on taunitav. Ilmsete “dopingukasutamise” tunnustega sarvepuhujad saa- detakse puhkama.

Eelvoorudes võib kasutada noote!

TULEMUSTE SELGITAMINE: Eelvoorus toimub komisjonis salajane hindamine.Tulemused tehakse teatavaks peale eelvoorude lõppu.Lõppvõistlusel toimub avalik hindamine,kusjuures iga komisjoni liige näitab hindeid 1-10 iga signaali puhumise järel.Võidab enim punkte saanud sarve- puhuja.

Väljaspool kokkutuleku võistluse arvestust toimub konkurss ka parima jahisarve puhujate kollektiivi(duo, trio jne.) väljaselgitamiseks.

Head harjutamist.
Lisainfo: Jaanus Luks
tel.51973054