Juhendite ülesehitus:

Kutsemeisterlikkus.
- Võistkonnas 2 jahimeest.
- Nõuab jahinduslikke teadmisi ja laskmisoskust.
- Esikohale tulnud võistkond 30 punkti, 2 – 29punkti, 3 – 28punkti jne.
- Eelnev registreerimine vajalik
- Vastutaja (kes viib läbi, kontakt)
Valdu Reinaas, Telefon: 5047119; e-kiri: valdu@estpak.ee