Köievedu

- Kellele mõeldud?
Kõikidele võistkondadele kokkutulekul. Soolisi ega vanuselisi piiranguid ei ole, ainuke tingimus on,
et ühel pool köit tõmbavate inimeste kogukaal ei tohi ületada 320 kg. Inimeste arvu ja koosseisu selle
kaalu piires võib võistkond ise valida.

- Mida nõuab?
Sitkust, strateegiat, koostööd

- Punktiarvestus
Eesmärgiks nagu köieveos ikka on tõmmata köie keskpunkt oma võistkonna poolele. Täpsemad reeglid kohapeal

- Registreerumine
Kohapeal

- Vastutaja
Olavi Kold
51 12 451