VALIKORIENTEERUMINE

Osavõtjad:
Eesti jahimeeste kokkutuleku võistkonnad
Igast võistkonnast kuni 4 võistlejat
Eraldi arvestus toimub meestele ja naistele-noortele (kuni 16a)

Aeg ja koht: 26.07 Karitsa jahimaja juures

Võistlusmaastik: Karitsa küla, palju lagedaid ja võsa. Võistlusmaastikku läbib Keila jõgi. Läbitavus keskmine kuni väga halb.
Kõrge rohi ja nõgesed. Ohukohad: elektrikarjused, kurjad koerad.
Keelualad: viljapõllud ja taluõued.
Kaart seisuga 2005 a. suvi, mõõtkava 1: 10000, h 2,5 m

Märkesüsteem: kompostrid

Kontrollaeg: 45 min

Start: ühisstart kell 7.15

Paremuse selgitamine: Iga läbitud kontrollpunkt annab võistlejale teatud arvu arvestuspunkte (näiteks punkt 57 annab 5 punkti, 34 annab 3 punkti).
Kontrollaja ületamisel arvestatakse iga kontrollaja ületanud alanud minuti eest maha üks arvestuspunkt.
Võistleja tulemuseks on saadud arvestuspunktide arv. Võitjaks on suurema arvestuspunktidega võistleja.
Võrdsete arvestuspunktide korral loetakse paremaks võistleja, kelle aeg on väiksem.
Võistkondliku paremuse selgitamiseks liidetakse individuaalvõistlajate punktid.
Punkte toovad 50 paremat- I koht- 51 punkti, II koht- 49 p., III koht – 48 p. jne kuni alates 50 kohast 1 punkt.
Võistkonna punktide võrdsuse korral määrab paremuse parimate kohtade arv.

Autasustamine: vastavalt kokkutuleku üldjuhendile
Eraldi autasustatakse meeste ja naiste- noorte 1.-3. kohta


Registreerimine: reede, 24.07 õhtul kella 20.00-ks


Vastutaja: Raivo Panker 51 39 675